ONG Men In Nas

MIN    MIN    MIN    MIN    MIN    MIN 

        Qu s Men In Nas?

Men In Nas és una OhNG que lluita pels drets dels Nassots, és a dir, d´aquelles persones que tenen un nas d´una grandària un tant excessiva, cosa que els impedeix beure en gots de tubo. Els Gots de Tubo són uns elements que s´han convertit en indispensables en l´actual societat. És per això que considerem una falta de principis el fet de que els Nassots es vegen exents d´aquest dret.
Qu Demanem?
Volem fer possible que tot el món, incloent als Nassots, puga usar els Gots de Tubo per a la seua pròpia causa. Considerem que és necessari aquest fet i reclamem que siga reconegut aquest dret a nivell nacional i internacional. Exigim que qualsevol persona puga beure en Gots de Tubo sense que açò supose una homilía.MIN    MIN    MIN    MIN    MIN    MIN 

Solidaritzat !!!

Observa totes les firmes arreplegades per a la bona causa: TOT UN ÈXIT.

Gràcies a la classe de C.O.U. del IES de Xixona del Curs Acadèmic 1997-98, sense la qual, aquestes firmes no hagueren segut possibles. Encara queda gent considerada:

Gots de Tubo Especials per als Nassots Ja !!!

MIN    MIN    MIN    MIN    MIN    MIN 

Ací hi ha algunes de les sol.lucions proposodes que encara no han prosperat:

MIN    MIN    MIN    MIN    MIN    MIN 

Volem Solucions Ja !!!

No ho penses més. Necessitem la teua ajuda per aconseguir la igualtat d´aquest món injust. Encara hi ha Nassots que es veuen obstaculitzats a l´exercitar els seus drets: beure en gots de tubo com els demés ho poden fer.

Di NO a la discriminació que suposa el fet de tenir un Nas de dimensions desmesurades. Tots som iguals davant els gots. Beure en un got de tubo suposa un major plaer que beure en qualsevol altre got. Per aixó des d´aquesta ONG fem un crit als valors més profunds de la nostra existència.

Assoaciació Men In Nas


MIN    MIN    MIN    MIN    MIN    MIN